HAFTANIN SANATÇISI İLE KISA KISA – FIRAT ENGİN

Çalışmalarında, neredeyse seninle özdeşleşen neon malzemenin yanı sıra dahil ettiğin farklı objeler kavramsal içeriği nasıl etkiliyor?

Seçtiğim hazır nesnelerin sosyolojik ve kültürel içeriklerinin çalıştığım konu ve kavramlarla uyum içinde çalışmasına dikkat ediyorum (tüketim kültürü, politik meseleler, göç, bellek vb.) Neon işlerimde zaman zaman kullandığım farklı objelere de bu özellikleriyle, kavramsal içeriği tamamlayan unsurlar olarak yer veriyorum.

Küresel politik temaları ele almayı seviyorsun, gelecek projelerinde nelere değineceksin?

Çalışmalarımın ana ekseni genelde sizin de bahsettiğiniz gibi küresel politik temalar etrafında biçimleniyor. Ama özellikle son zamanlarda, işlerimde doğrudan göstergelerin yerini daha soyut anlatımlara bıraktığı bir süreç başladı. Bu projeleri otobiyografik bulmakla beraber yine bellek, anı ve politik meselelerin biçimlediği ama göstergelerin değiştiği işler olarak göreceğiz.

Artistik pratiğini en çok etkileyen düşünür ya da kitaptan bahseder misin?

Açıkçası uzun bir zaman Jean Baudrillard’ın etkisinde kaldığımı, hemen hemen her kitabının bende yeni farkındalıklar yarattığını söyleyebilirim. Ama son yıllarda ise daha çok biyografileri okuyorum; Michelangelo’dan, Banksy’e farklı dönemlerden sanatçı biyografilerine odaklandım.


print