HAFTANIN SANATÇISI İLE KISA KISA – YUŞA YALÇINTAŞ

Son serginin ismi “Yuka”nın anlamı nedir? Neden bu ismi seçtin?

Yuka benim işlediğim konular için bir tür havuz ya da zemin oldu. Türkçe’ de ince, hafif ve derin olmayan su gibi anlamları var, aynı zamanda yufka kelimesi de yukadan geliyor. Japonca’ da ise evin zemini anlamına geliyor oluşu ve resimlerimde iç mekan dış mekanın aynı oluşu; bu kelimeyi bir tür sembol, şifre haline getirmeme neden oldu. Zeminsiz, köksüz hiç bir şey olamaz. Bu zemin bizi doğuran, eğlendiren, kurallar koyan hem doyuran hem de öldükten sonra bizi içine alan toprak aslında.

Çalışmalarında mistik ve ikonografik öğelerin yanında simetrik ve keskin bir perspektif anlayışın var? Bunların kaynağı nedir?

Bu perspektif tüm doğu sanatlarında var olan minyatür perspektifinden geliyor. Bu şekilde kompozisyon bir tür “harita” haline geliyor. Üstünde çalıştığım sembolik dilin bir parçası aynı zamanda.

Bir öğreti, inanç ya da felsefeyi benimseyecek olsan bu hangisi olurdu?

Temelinde doğa öğretileri olan ve insan ruhunu anlamaya çalışan tüm inanç ve felsefi görüşler diyebilirim. Hepsi aynı yeri işaret ediyor.


print