DİJİTAL SANATA YATIRIM

Çağımızda her disiplin ve sektörün dijital dünyaya entegre olması, her geçen gün daha önemli hale geliyor. Benim de zaman zaman yazılarımda bahsettiğim gibi pazarlamadan üretime dek her aşamada dijitalleşmeye yönelik yapısal gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Güncel sanat pratiğinin de bundan ayrı ilerleyeceği düşünülemez. Özellikle son yıllarda yeni medya sanatının yükselişini görmezden gelmek mümkün değil. Tam da bu konuyla ilgili proje ve çalışmalarını sürdüren bir ekipten bahsetmek istiyorum bu hafta.

İnovasyon danışmanlığı alanında hizmet veren ArtBizTech; iş ve teknoloji, tasarım, psikoloji ve sanat gibi farklı alanlardaki profesyollerden oluşan multidisipliner bir platform. Sanatı, iş ve ve teknoloji dünyasıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ekip; workshop, seminer ve eğitimleriyle firmaların daha yenilikçi fikirler geliştirmelerine destek oluyor. Türkiye’de yapay zeka, büyük veri, robotlar ve genetik gibi inovatif ve bilimsel unsurları kullanarak sanatsal çalışmalar yapan gençleri görünür kılmak amacıyla, “bang. Art Innovation Prix” (www.bangprix.org) isimli bir platform kurdular. Küratörlüğünü Esra Özkan’ın üstlendiği programla; güzel sanatlar, mühendislik, tasarım, genetik, biyomedikal gibi alanlardaki projeler destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde, bang. Prix ve ArtBizTech ekiplerinin; farklı ülkelerdeki dijital sanat organizasyonları arasında bağ kurup, sanatçıların global mobilitesini arttırmayı amaçlayan projesinin ilk aşamasına dair bir rapor yayınlandı. “Global Design Thinking” projesi raporu; 22 ülkeden sanatçılar, küratörler, sanat yöneticileri, tasarımcılar gibi dijital sanat üretimine katkı sağlayanların katılımıyla ortaya konan araştırmanın önemli bir ürünü.

Araştırma kapsamında,  en az bir kere yurt dışında eserini sergileyen ve şimdiye kadar hiç sergilememiş olan sanatçılar şeklinde iki gruba ayrılmış katılımcıların deneyimleri, üretim süreçlerindeki motivasyon kaynakları, bulundukları sanat çevresiyle ilişkileri ve dijital sanat organizasyonlarıyla etkileşimleri incelenmiş. Katılımcıların yanıtları sonucu dikkat çeken ortaklık; üretim ve dolaşımlarını destekleyecek fona ulaşma sıkıntısı ve kodlama, ses tasarımı vb. disiplinlerden faydalanmanın zorluğu üzerinde yoğunlaşıyor. Dijital sanat alanında başvurulan araç ve metodların teknolojik gelişmelerle paralel gitmesi gerekliliğini gözardı edemeyiz. Sanatçıların yeni keşif ve eğilimlerini üretimlerin aktarırken teknik anlamda desteğe ihtiyaç duyması oldukça doğal. Günümüzde sanatsal projelerin pek çoğunda multidisipliner bir yapı gözetiliyor ancak bunun hem maddi hem de iş gücü açısından finanse edilmesi mühim bir detay. Kısıtlı bütçelerle üretimlerini sürdüren yeni medya sanatçıları, kariyerlerinin yükselişiyle doğru orantılı olarak projelerini büyütmeyi seçiyor. Bu durumda sergi katılım paylarının ya da üretim desteklerinin yurt içi ve yurt dışında iyileştirilmesi gereği ortaya çıkıyor. Dijital sanat organizasyonlarının internet siteleri ve sosyal medya kanalları aracılığıyla yapacakları tanıtımların da görünürlük kazandırma ve geniş kitlelere ulaştırma konusunda motive edici bir unsur olduğunu vurgulayan rapor, oldukça beğenimi kazandı. Bu tür çok yönlü ve inovatif araştırmaların artması hem yerel hem de küresel bazda dijital dünyaya uyumlanan sanat pratiğinin geleceğine yatırım yapılması fikrini gündeme getiriyor. Raporun tamamını merak edenler, http://www.bangprix.org/arastirmalar/ adresinden inceleyebilirler.

 


print